top of page
English
DATA COMPRESSION

381

polski
English
polski
KOMPRESJA DANYCH
przetworzenie danych mające na celu zmniejszenie ilości danych, które mają być zapamiętane lub transmitowane.

Zależnie od stosowanej metody kompresja może być odwracalna, pozwalająca na odtworzenie postaci pierwotnej, albo nieodwracalna.

Metoda kodowania RLE (patrz: kodowanie RLE) jest przykładem konwersji odwracalnej.

bottom of page