top of page
English
DATA INTEROPERABILITY PROCESS

641

polski
English
polski
PROCES INTEROPERACYJNOŚCI DANYCH
w INSPIRE, proces opracowania specyfikacji zharmonizowanych produktów danych oraz wdrożenia niezbędnych rozwiązań celem przekształcenia istniejących danych przestrzennych na dane przestrzenne spełniające wymogi interoperacyjności.

bottom of page