top of page
English
DATA MEDIUM

488

polski
English
polski
NOŚNIK DANYCH
materiał lub urządzenie, które może zawierać dane zapisane w sposób umożliwiający ich odczytanie.
Patrz także: informatyczny nośnik danych (patrz: informatyczny nośnik danych).

bottom of page