top of page
English
DATA MINING

935

polski
English
polski
WYDOBYWANIE DANYCH
wyszukiwanie danych w hurtowni danych (patrz: hurtownia danych) z uwzględnieniem specjalnych technik klasyfikacji danych oraz poszukiwania powiązań między nimi.

bottom of page