top of page
English
DATA PRODUCT SPECIFICATION

753

polski
English
polski
SPECYFIKACJA PRODUKTU DANYCH
szczegółowy opis zbioru danych lub serii zbiorów danych uwzględniający informacje o jego tworzeniu, dostarczaniu i stosowaniu.

bottom of page