top of page
English
DATA PROTECTION

519

polski
English
polski
OCHRONA DANYCH
zapobieganie zniszczeniu danych lub nieuprawnionemu z nich korzystaniu przez zastosowanie odpowiednich środków prawnych, administracyjnych i technicznych.

bottom of page