top of page
English
DATABASE

58

polski
English
polski
BAZA DANYCH
zbiór powiązanych danych (patrz: dane) z pewnej dziedziny, zorganizowanych w sposób dogodny do korzystania z nich, a zwłaszcza do szybkiego wyszukiwania danych potrzebnych w jednym lub wielu zastosowaniach.

bottom of page