top of page
English
DEPLOYMENT VIEW

586

polski
English
polski
PERSPEKTYWA ROZMIESZCZENIA
w języku UML – perspektywa (patrz: perspektywa), modelu dostosowana do potrzeb analizy rodzaju sprzętu komputerowego i jego przestrzennego rozmieszczenia.

Często stosowany synonim: perspektywa wdrożenia.

bottom of page