top of page
English
DIAGRAM

113

polski
English
polski
DIAGRAM


1. W znaczeniu ogólnym – graficzne przedstawienie modelu opisującego pewien problem lub jego aspekt, a także przedstawienie sposobu rozwiązania tego problemu.

2. W języku UML stosuje się kilka rodzajów diagramów dla graficznego przedstawienia kolekcji różnorodnych elementów modelu, najczęściej w formie powiązanego grafu złożonego z węzłów określających elementy modelu i linii określających zależności pomiędzy tymi elementami.

Ponieważ same diagramy nie pozwalają na pełen opis wszystkich szczegółów dotyczących modelu, często koniecznym ich uzupełnieniem są opisy w formie notatek (patrz: notatka) lub ograniczeń wyrażonych przy pomocy języka OCL. Dziewięć rodzajów diagramów stosowanych w UML to:

- diagramy klas (patrz: diagram klas)
- diagramy przypadków użycia (patrz: diagram przypadków użycia)
- diagramy obiektów (patrz: diagram obiektów)
- diagramy czynności (patrz: diagram czynności)
- diagramy stanów (patrz: diagram stanów)
- diagramy komponentów (patrz: diagram komponentów)
- diagramy przebiegu (patrz: diagram przebiegu)
- diagramy współpracy (patrz: diagram współpracy)
- diagramy rozmieszczenia (patrz: diagram rozmieszczenia).

W geomatyce do opracowywania modeli pojęciowych (patrz: model pojęciowy) danych i usług stosowana jest najczęściej tylko część tych diagramów, a w szczególności diagramy klas, diagramy przypadków użycia, diagramy przebiegu i diagramy stanów, a także diagramy pakietów (patrz: diagram pakietów) jako szczególny rodzaj diagramów.

bottom of page