top of page
English
DIFFERENTIAL GPS

112

polski
English
polski
DGPS
technika GPS (patrz: GPS) umożliwiająca podwyższenie dokładności wyznaczania pozycji w danym obszarze przez uwzględnianie poprawek określanych i transmitowanych na podstawie obserwacji dokonywanych przez stację referencyjną funkcjonującą w tym obszarze.

bottom of page