top of page
English
DIGITAL PHOTOGRAMMETRY

200

polski
English
polski
FOTOGRAMETRIA CYFROWA
dział fotogrametrii (patrz: fotogrametria), w którym stosuje się komputerowe przetwarzanie obrazów (patrz: przetwarzanie obrazów) fotogrametrycznych uzyskiwanych przez skanowanie zdjęć fotogrametrycznych lub bezpośrednio za pomocą cyfrowych kamer fotogrametrycznych.

bottom of page