top of page
English
DIGITAL PLANIMETRIC MODEL

493

polski
English
polski
NUMERYCZNY MODEL SYTUACJI TERENU
numeryczna reprezentacja fragmentu powierzchni ziemskiej oraz powiązanych z nią obiektów, która jest ograniczona do przedstawienia planimetrycznego, bez uwzględniania wysokości jako trzeciej współrzędnej.

bottom of page