top of page
English
DIGITAL SIGNATURE

606

polski
English
polski
PODPIS CYFROWY
w administracji elektronicznej, oznaczenie dokumentu elektronicznego służące zapewnieniu:
1) autentyczności, czyli pewności co do autorstwa dokumentu,
2) niezaprzeczalności wysłania dokumentu,
3) że dokument nie został zmodyfikowany po złożeniu podpisu przez autora.

bottom of page