top of page
English
DIGITIZER

128

polski
English
polski
DIGITALIZATOR
graficzne urządzenie wejściowe wyposażone w kursor (patrz: kursor) i służące do digitalizacji (patrz: digitalizacja).

bottom of page