top of page
English
DIRECTED EDGE

397

polski
English
polski
KRAWĘDŹ SKIEROWANA
w specyfikacjach OGC i normach grupy ISO 19100 – skierowany obiekt topologiczny (patrz: obiekt topologiczny), który reprezentuje związek (patrz: związek) pomiędzy krawędzią (patrz: krawędź) i jedną z jej orientacji.
Krawędź skierowana, która jest zgodna z kierunkiem krawędzi ma orientację dodatnią (+), a skierowana przeciwnie ma orientację ujemną (-). Krawędź skierowana służy w topologii do odróżnienia prawej strony (-) od lewej strony (+) rozpatrywanej krawędzi i do odróżnienia węzła początkowego (patrz: węzeł początkowy) (-) od węzła końcowego (patrz: węzeł końcowy) (+) tej krawędzi. Oznaczenia te mają zastosowanie w topologii obliczeniowej (patrz: topologia obliczeniowa) do określenia reprezentacji pojęć dotyczących orientacji.

bottom of page