top of page
English
DIRECTED NODE

902

polski
English
polski
WĘZEŁ SKIEROWANY
w normach grupy ISO 19100 -skierowany obiekt topologiczny (patrz: obiekt topologiczny), który reprezentuje związek pomiędzy węzłem (patrz: węzeł) i jednym z jego kierunków.
Węzły skierowane mają zastosowanie w zależnościach dotyczących kobrzegów (patrz: kobrzeg) (topologicznych kogranic) do określania powiązań przestrzennych pomiędzy krawędziami (patrz: krawędź) i węzłami. Orientacja węzła skierowanego jest określana względem powiązanej z nim krawędzi, na przykład: węzeł początkowy (patrz: węzeł początkowy) ma wartość ujemną (-), a węzeł końcowy (patrz: węzeł końcowy) ma wartość dodatnią (+). Takie przyporządkowanie wartości jest spójne z notacją wektorową: "wynik" = "koniec" – "początek".

Zobacz także: krawędź skierowana (patrz: krawędź skierowana)

bottom of page