top of page
English
DOMAIN

152

polski
English
polski
DZIEDZINA
termin dziedzina, a także termin domena (jego często stosowany synonim) mają w ogólnym sensie bardzo szerokie i nieprecyzyjne znaczenie. W wielu dyscyplinach naukowych, np. w fizyce, biologii, historii, matematyce, a także w internecie, termin ten dotyczy zupełnie różnych pojęć.

1. W UML dziedzinę określa się ogólnie jako obszar wiedzy lub innej działalności charakteryzujący się zbiorem pojęć i terminów zrozumiałych dla osób zajmujących się zagadnieniami z tego obszaru.

2. W matematyce dziedzina ma bardzo wąskie i precyzyjne znaczenie, jest to zbiór wszystkich możliwych argumentów funkcji.
Inaczej to ujmując, jest to obszar w obrębie którego funkcja ma sens.

3. W normach grupy ISO 19100:

a) dziedzina jest określeniem dobrze zdefiniowanego zbioru, a przymiotnik "dobrze" oznacza w tym przypadku, że definicja tego zbioru jest konieczna i dostateczna, a także wszystko co spełnia definicję jest w tym zbiorze i jednocześnie wszystko co jej nie spełnia jest poza zbiorem
W myśl tej definicji i zgodnie ze znaczeniem przyjętym w matematyce, funkcja matematyczna może być określona na takim zbiorze i w takim przypadku w przykładowej funkcji f: A --> B, A jest dziedziną funkcji f

b) w normach tych termin dziedzina używany jest także w znaczeniu przyjętym przez specyfikację języka UML.

4. W specyfikacjach OGC terminowi dziedzina odpowiadają trzy różne pojęcia:

a) w kontekście systemowym – klasa systemów, które mają podobne wymagania i możliwości

b) w kontekście aplikacyjnym termin ten ma znaczenie zbliżone do definicji przyjętej w UML – wiedza na temat określonego zagadnienia pozwalająca zdefiniować obszar i zakres aplikacji w postaci zestawu elementów, reguł i zachowań

c) w znaczeniu przyjętym przez normy grupy ISO 19100 – dobrze zdefiniowany zbiór wartości służący do określania zbioru dziedziny i zbioru zakresu dla funkcji i operatorów
Oba te pojęcia, zbioru dziedziny i zbioru zakresu, mają zastosowanie w specyfikowaniu typów pokryć (patrz: pokrycie) i w występujących w nich funkcjach pokryć.

Synonim: domena

bottom of page