top of page
English
DRAWING INTERCHANGE FORMAT

195

polski
English
polski
FORMAT WYMIANY RYSUNKÓW
(akronim DXF), wprowadzony przez firmę Autodesk standard formatu dla transferu danych graficznych w postaci wektorowej dostosowany do systemów typu CAD (patrz: CAD).
Pliki zapisane w tym formacie są plikami tekstowymi w kodzie ASCII i zawierają oddzielne rekordy dla poszczególnych elementów rysunku. Format ten jest również stosowany w systemach geoinformacyjnych do zapisu map w postaci wektorowej.
Uzupełnienie: Janusz Michalak – Grudzień 2009

bottom of page