top of page
English
E

159

polski
English
polski
E
przedrostek stosowany w znaczeniu elektroniczny, zwłaszcza dla podkreślenia związku z intemetem, np. e-mail, e-commerce, eEurope.

bottom of page