top of page
English
ECOSYSTEM

166

polski
English
polski
EKOSYSTEM
system, który łączy w jedną funkcjonalną całość rośliny, zwierzęta i ludzi, czyli biocenozę, z ich nieożywionym środowiskiem, tj. siedliskiem.

bottom of page