top of page
English
EDGE MATCHING,

872

polski
English
polski
UZGADNIANIE STYKÓW
proces doprowadzania do zgodności danych przestrzennych wzdłuż pewnej linii podziału wynikającej zazwyczaj z przyczyn technologicznych, np. proces uzgadniania danych wzdłuż wspólnej krawędzi dwóch oddzielnie digitalizowanych arkuszy mapy.

bottom of page