top of page
English
eEUROPE

161

polski
English
polski
eEUROPE
inicjatywa Komisji Europejskiej, której celem jest kształtowanie społeczeństwa informacyjnego, a zwłaszcza modernizacja i umocnienie europejskiej gospodarki informacyjnej.

W planie działań eEurope 2002 skoncentrowano się na rozwoju technologii teleinformatycznych. W kolejnym planie eEurope 2005 przewidziano dwa kierunki działań:
a) stymulowanie rozwoju usług, aplikacji i treści w sferze publicznej i komercyjnej,
b) zapewnienie powszechnego dostępu do bezpiecznej, szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej.

bottom of page