top of page
English
ELECTRONIC REGISTRY BOX

168

polski
English
polski
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

bottom of page