top of page
English
ELECTROSTATIC PLOTTER

598

polski
English
polski
PLOTER ELEKTROSTATYCZNY
ploter rastrowy (patrz: ploter rastrowy), który najpierw tworzy utajony obraz elektrostatyczny, a potem utrwala go na nośniku papierowym.

bottom of page