top of page
English
ELEVATION (2)

852

polski
English
polski
UKSZTAŁTOWANIE TERENU
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, cyfrowe modele wysokościowe powierzchni terenu, obejmujące również batymetrię oraz linię brzegową.

bottom of page