top of page
English
ENDONYM

178

polski
English
polski
ENDONIM
nazwa używana w określonym języku dla obiektu geograficznego znajdującego się na obszarze, gdzie ten język ma status oficjalny; jej przeciwstawieniem jest egzonim (patrz: egzonim).

bottom of page