top of page
English
ENTITY

177

polski
English
polski
ENCJA
każdy konkretny lub abstrakcyjny obiekt (byt) rozpatrywany w przestrzeni rozważań (patrz: przestrzeń rozważań); stosuje się również nazwy: jednostka, całostka.

bottom of page