top of page
English
ENTROPY

179

polski
English
polski
ENTROPIA
w teorii informacji, wartość oczekiwana ilości informacji (patrz: ilość informacji) przenoszonej przez wystąpienie jakiegokolwiek ze skończonej liczby wzajemnie wykluczających się zdarzeń.

bottom of page