top of page
English
ENVIRONMENT

811

polski
English
polski
ŚRODOWISKO
w rozumieniu ustaw o środowisku w Polsce, ogół elementów przyrodniczych, w szczególności powierzchnia Ziemi łącznie z glebą, kopaliny, wody, powietrze, świat roślinny i zwierzęcy, a także krajobraz, które znajdują się w stanie naturalnym lub przekształconym w wyniku działalności człowieka.

bottom of page