top of page
English
EPIPOLAR PLANE

602

polski
English
polski
PŁASZCZYZNA EPIPOLARNA
płaszczyzna przechodząca przez środki rzutów dwóch zdjęć fotogrametrycznych tworzących stereogram i punkt obiektu.

Płaszczyzna epipolarna wyznaczona przez środki rzutów lewego i prawego zdjęcia fotogrametrycznego oraz punkt terenowy
bottom of page