top of page
English
EPIPOLAR RAY

651

polski
English
polski
PROMIEŃ EPIPOLARNY
prosta stanowiąca przecięcie płaszczyzny epipolarnej (patrz: płaszczyzna epipolarna) i płaszczyzny zdjęcia fotogrametrycznego.

bottom of page