top of page
English
ERROR

67

polski
English
polski
BŁĄD
różnica między daną wartością a odpowiadającą jej wartością odniesienia.

Błąd nazywa się prawdziwym, jeśli wartość odniesienia traktowana jest jako prawdziwa.

bottom of page