top of page
English
ESTIMATOR

184

polski
English
polski
ESTYMATOR
funkcja zmiennych losowych w próbce służąca do estymacji (patrz: estymacja) parametru populacji. Estymator charakteryzuje się obciążeniem estymatora, czyli wartością oczekiwaną błędu estymacji.

bottom of page