top of page
English
EUPOS

185

polski
English
polski
EUPOS
europejski system pozycjonowania tworzony w 16 krajach środkowej i wschodniej Europy, w tym Polski, którego usługi obejmują udostępnianie korekcji różnicowych do pozycji określonych przez GNSS (patrz: GNSS) na podstawie sieci stacji referencyjnych z przeznaczeniem do celów pomiarowych i nawigacyjnych. W skład EUPOS wchodzi funkcjonujący w Polsce ASG-EUPOS (patrz: ASG-EUPOS).

bottom of page