top of page
English
EUROGEOGRAPHICS

1018

polski
English
polski
EUROGEOGRAPHICS
Stowarzyszenie europejskich agencji geodezyjnych, kartograficznych, i katastralnych zrzeszające 63 członków z 46 państw  europejskich (stan z roku 2018), w którym Polskę reprezentuje Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Jednym z celów Stowarzyszenia jest rozwijanie współpracy pomiędzy członkami na rzecz budowy INSPIRE oraz osiągnięcie interoperacyjności europejskich danych przestrzennych, a przez to wsparcie sektora publicznego i prywatnego w celu poprawy procesów zarządzania oraz zapewnienia warunków dla zrównoważonego rozwoju.

JG

Luty 2018

bottom of page