top of page
English
EUROPEAN SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE (ESDI)

188

polski
English
polski
EUROPEJSKA INFRASTRUKTURA DANYCH PRZESTRZENNYCH
infrastruktura danych przestrzennych (patrz: infrastruktura danych przestrzennych) tworzona na podstawie inicjatywy INSPIRE (patrz: INSPIRE).

bottom of page