top of page
English
EUROPEAN UMBRELLA ORGANIZATION FOR GEOGRAPHIC INFORMATION

187

polski
English
polski
EUROGI
organizacja propagująca rozwój informacji geograficznej w Europie, jej członkami są stowarzyszenia i inne organizacje zainteresowane tym rozwojem.

bottom of page