top of page
English
EXTRANET

167

polski
English
polski
EKSTRANET
system, którego istotą jest zapewnienie regularnej wymiany informacji między organizacjami, z których każda korzysta z intranetu (patrz: intranet).

bottom of page