top of page
English
FEASIBILITY STUDY

774

polski
English
polski
STUDIUM PRZEDSIĘWZIĘCIA
studium polegające na przeanalizowaniu całości przedsięwzięcia w celu rozwiązania problemu przedstawionego przez użytkownika i zaspokojenia jego potrzeb, a zwłaszcza na określeniu i porównaniu możliwych rozwiązań pod względem ich wykonalności, kosztów i korzyści.

Stosowana jest również nazwa studium wykonalności.

bottom of page