top of page
English
FEATURE OPERATION

543

polski
English
polski
OPERACJA OBIEKTU
według norm ISO 19100, działanie (operacja), jaką może wykonać każda instancja obiektu danego typu.

UWAGA
Operacje obiektów stanowią podstawę dla definicji typu obiektu.

bottom of page