top of page
English
FILE

595

polski
English
polski
PLIK


1) zbiór powiązanych danych zaopatrzony unikatową nazwą,
2) struktura danych stanowiąca zbiór uporządkowanych rekordów (patrz: rekord).

bottom of page