top of page
English
FLATTENING OF THE ELLIPSOID

755

polski
English
polski
SPŁASZCZENIE ELIPSOIDY
parametr określający wielkość spłaszczenia elipsoidy obrotowej i wyrażający się wzorem f = (a - b)/a, gdzie a i b są odpowiednio jej dużą i małą półosią.

bottom of page