top of page
English
FORBIDDEN AREAS

825

polski
English
polski
TERENY ZAMKNIĘTE
tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych.

bottom of page