top of page
English
FORWARD OVERLAP

612

polski
English
polski
POKRYCIE PODŁUŻNE
wzajemne pokrycie dwóch sąsiednich zdjęć fotogrametrycznych w szeregu zdjęć (patrz: szereg zdjęć), wyrażane w procentach.

Przykład trzech kolejnych zdjęć 1, 2, 3 w szeregu o pokryciu podłużnym par zdjęć 1, 2 oraz 2, 3 wynoszącym około 60%.

Zdjęcia 1, 3 pokrywają się w około 20%.
bottom of page