top of page
English
FRACTAL

207

polski
English
polski
FRAKTAL
obiekt geometryczny samopodobny, tj. obiekt dający się podzielić na N części podobnych, z których każda, tak jak obiekt początkowy, jest dzielona na N części podobnych itd.

Tworzony w ten sposób obiekt charakteryzowany jest wymiarem ułamkowym.

Fraktale wprowadził w roku 1975 Benoit Mandelbrot; znajdują one zastosowanie m.in. w grafice komputerowej.

Naturalnymi fraktalami są obiekty geograficzne, np. zatoka morska przedstawiona w małej skali po przejściu do skali większej widoczna jest jako zbiór zatok mniejszych.

Ilustracja fraktala - konstrukcja śnieżynki
bottom of page