top of page
English
FTP – File Transfer Protocol

209

polski
English
polski
FTP – Protokół Przesyłania Plików
protokół (patrz: protokół) komunikacji w sieci internet przeznaczony do przesyłania plików. Jest on oparty na modelu klient-serwer (patrz: klient-serwer) i protokóle niższego poziomu TCP/IP (patrz: TCP/IP).
Rolę klienta w komunikacji zgodnej z FTP może pełnić dowolna przeglądarka WWW.

bottom of page