top of page
English
GENERAL PACKET RADIO SERVICE

251

polski
English
polski
GPRS
udoskonalenie systemu GSM (patrz: GSM) umożliwiające bezprzewodową transmisję danych zgodnie z protokółem IP stosowanym w intemecie.

bottom of page