top of page
English
GEODETIC CONTROL

560

polski
English
polski
OSNOWA GEODEZYJNA
usystematyzowany zbiór punktów geodezyjnych, który jest na ogół podzielony na klasy (rzędy) zgodnie z obowiązującymi standardami.

Rozróżnia się osnowę pionową, poziomą i trójwymiarową.

bottom of page