top of page
English
GEODETIC COORDINATES

927

polski
English
polski
WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE GEODEZYJNE
para współrzędnych sferycznych zwanych szerokością i długością geograficzną geodezyjną (lub krócej szerokością i długością geodezyjną) określająca położenie punktu P na elipsoidzie odniesienia (patrz: elipsoida odniesienia) w układzie współrzędnych zdefiniowanym przez oś obrotu tej elipsoidy, płaszczyznę jej równika oraz umownie przyjętą płaszczyznę południka zerowego (patrz: południk zerowy).

Szerokość geodezyjna B jest kątem, jaki tworzy normalna do elipsoidy w punkcie P z płaszczyzną równika, liczonym dodatnio w kierunku od równika na północ.

Długość geodezyjna L jest kątem dwuściennym mierzonym od płaszczyzny południka zerowego do płaszczyzny południka przechodzącego przez punkt P, liczonym dodatnio w kierunku na wschód.

Podane wyżej definicje ulegają odpowiedniemu uproszczeniu po zastąpieniu elipsoidy powierzchnią kuli, np. do celów kartografii małoskalowej.

bottom of page