top of page
English
GEODETIC MERIDIAN

621

polski
English
polski
POŁUDNIK GEODEZYJNY
w układzie współrzędnych geograficznych geodezyjnych (patrz: współrzędne geograficzne geodezyjne), linia na elipsoidzie odniesienia odpowiadająca ustalonej wartości długości geodezyjnej L = const.

bottom of page